2017 yılında Sosyal Güvenlikte neler değişti!

Sosyal Güvenlik kategorisine 6 Ocak, 2017 tarihinde eklendi, 701 defa okundu

01.01.2017 tarihinden itibaren asgari ücretinde belirlenmesiyle asgari ücrete bağlı olan hesaplamalarda da değişiklikler gündem konusu olmuştur. 2017 yılında da değişen hesaplamalarla birlikte Sosyal Güvenlik ve İş Hukukunda aklıma gelen değişiklikleri aşağıda belirtmeye çalıştım.

2017 yılında Sosyal Güvenlikte neler değişti

 1. 01.2017 yılında asgari ücret Brüt : 1.777,50 tl, asgari geçim indirimi dahil 1.404,06 tl net olmuştur.
 2. Sigortalının işe giriş bildirgesini süresi içerisinde yapmamaktan dolayı uygulanacak idari para cezası 1.777,50 tl olmuştur.
 3. Sigortalının işten çıkış bildirgesini süresi içerisinde vermemekten dolayı uygulanacak idari para cezası 177,75 tl olmuştur.
 4. Asgari geçim indirimi bekar bir işçi için en az 133,32 en fazla 226,64 tl olmuştur.
 5. İşsizlik maaşı en az 711,00 tl, en fazla ise 1.422 tl olmuştur.
 6. Kıdem tazminatının tavanı : 4.426,16 tl olmuştur.
 7. Bağkur prim ödemesi yapanların en az ödeyeceği rakam : 613,24 tl, en fazla 4.599,29 tl olmuştur.(indirim hariç)
 8. SGK taban ücret : Brüt 1777,50 Tavan ücret ise 13.331,25 tl olmuştur.
 9. Genel Sağlık sigortası en az : 71,10 tl , en fazla : 426,60 tl olmuştur.
 10. Aylık bildirgeyi süresi içerisinde vermekten dolayı kişi başı uygulanan idari para cezası: 355,50 tl olmuştur.
 11. Aylık bildirgeyi süresi içinde verdikten sonra ek bildirge verilmesi halinde uygulanan idari para cezası 222,19 tl olmuştur.
 12. Yurtdışı, Askerlik ve doğum borçlanması rakamları aylık en az 568,80, en fazla 4.266,00 tl olmuştur.
 13. Nakit olarak verilen Yemek ücretinin SGK priminden günlük istisna rakamı : 3,56 tl olmuştur.
 14. İşveren tarafından ödenen Özel sağlık sigortası ve Bireysel emeklilik katkı payı tutarlarının %30 u olan 533,25 tl prime esas kazançtan istisna olacaktır.
 15. İşverenin engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde, çalıştırmadığı her engelli işçi ve çalıştırılmayan her ay için uygulanacak idari para cezası : 2.295 tl olmuştur.
 16. Asgari ücretin ödenmemesi veya noksan ödenmesi; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaması halinde her işçi ve her ay için idari para cezası: 167,00 tl olmuştur.
 17. Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen, ya da izin ücreti eksik ödenen her işçi için 295,00 tl olmuştur.
 18. İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 1.619 tl ceza uygulanmaktadır.
 19. İşçi özlük dosyalarını düzenlememenin cezası her işçi için 1.619 tl olmuştur.
 20. Engelli personelin engellilik oranına göre 1. Derece engelli için 135 tl, ikinci derece engelli için 70,50 tl, 3.derece engelli için 31,50 tl maaşlarına yansıma olacaktır.
 21. Yeni asgari ücretle birlikte vergi diliminden dolayı 2017 eylül ayında işçinin net aldığı 1.404 tl düşmeye başlayacaktır.
 22. Otomatik BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) sistemine 45 yaş altı çalışanlar için 01.01.2017 tarihi itibariyle işverenlerin çalışan sayısına göre kademeli geçiş sağlanacaktır. Çalışan sayısı 1.000 ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 01.01.2017 tarihinden itibaren, Çalışan sayısı 250- 999 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki cetvellerde yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlar  04.2017 tarihinden itibaren, Çalışan sayısı 100-249 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 01.07.2017 tarihinden itibaren, Çalışan sayısı 50-99 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar ile mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar 01.01.2018 tarihinden itibaren, Çalışan sayısı 10-49 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 01.07.2018 tarihinden itibaren, Çalışan sayısı 5-9 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 01.01.2019 tarihinden itibaren işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edileceklerdir.
 23. İş göremezlik ödenekleri tekrar PTT kanalıyla ödenecektir.(kasım 2016 başladı)
 24. Puantaj kayıtlı işçilerde artık Genel sağlık sigortası kapsamına alındı.(20 gün altı,)
 25. İşveren SGK prim ertelemesi yapılacak. 5510 sayılı SS ve GSS Kanununa eklenecek geçici Maddeyle 2017 yılında asgari ücret prim teşviki uygulaması devam ederken , Aralık 2016 Ocak ve Şubat 2017 APHB belirlenen Prim ödeme günü x60 TL çarpılarak 2017 yılının Ekim Kasım Aralık ayına kadar erteleme söz konusu olacaktır.

 

Etiketler : , , , , , , , , , , , ,
Yorumlara Kapalı