Arabuluculuk Resmileşti!

Sosyal Güvenlik kategorisine 21 Ekim, 2017 tarihinde eklendi, 995 defa okundu

İşçi ve işverenler arasındaki anlaşmazlıklar için artık direk dava yoluna gidilemeyecek.

Arabuluculuk Resmileşti

İş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenleyen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı.  Düzenlemede yer alan uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabulucuya başvurulması zorunlu kılınıyor. İşçilerin, işverenlerden alacaklarında, fazla mesai, yıllık izin ücreti, kıdem-ihbar tazminatları ve işe iade talebiyle açılacak davalarda arabulucuya başvurma şartı öncelikle aranacak.

Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonrasında anlaşma sağlayamadığı taktirde dava yoluna gidebilecek.

Arabulucuya başvurulmadan dava açılması halinde ise herhangi bir işlem yapılmaksızın dava, dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddedilecek. Ayrıca iş kazaları ve meslek hastalıklarından kaynaklanan davalarda arabuluculuk şartı aranmayacaktır.

Süreç nasıl işleyecektir?

1- İşçilik alacağı yada işe iade talebi olan kişi, dava açmadan önce arabulucuya başvurmalıdır. Başvuru, adliyelerdeki Arabuluculuk bürosuna yapılır. Başvuru yapılmadan dava açılması halinde dava usulden reddedilir.

2-Arabulucu, Arabuluculuk Bürosu tarafından görevlendirilir. Ancak taraflar bir arabulucu üzerinde anlaşırlarsa, bu arabulucu görevli olur

3- Arabulucu, taraflara uygun olan gün ve saatte tarafları toplantıya çağırır.

4- Arabuluculuk görüşmeleri, bir anlaşmaya varılarak sona erdiğinde arabulucu tarafından son tutanak düzenlenir. Taraflarca imzalanmış son tutanak mahkeme ilamı niteliğindedir.

5- Taraflar anlaşamazsa görüşmeler sona erer. Bunun akabinde dava yoluna gidilebilir.

Öte yandan Arabuluculuk süreçlerinin 01.01.2018 tarihinde uygulanmaya başlayacağını da ayrıca belirtmek isterim.

 

Etiketler : , ,
Yorumlara Kapalı