Aynı il içerisinde SGK dosyaları birleştirilebilir!

Sosyal Güvenlik kategorisine 10 Aralık, 2017 tarihinde eklendi, 3.823 defa okundu

Bilindiği üzere işverenlerin şubeleri olan işyerleri için ilgili adreslerde SGK işyeri tescilinin yapılması gerekmektedir. Bu tescil yeni açılan şubeler için yeni SGK işyeri sicil numarası ile mümkün olabilmektedir.

agir

Sosyal Güvenlik Kurumu SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında 05.12.1017 tarihinde yeni bir değişiklikle bu durumu biraz daha kapsamlı hale getirmiştir.

c) Aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(10) İstihdam teşvik ve desteklerinden yersiz yararlanmaya mahal vermemek, aynı ilde olmak ve işveren tarafından yazılı olarak talep edilmek kaydıyla, devamlı mahiyette işlem gören veya görecek olan aynı işverene ait iş kolu kodu aynı olan ve Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran tüm işyerlerinin, birleştirilmek suretiyle tek dosyada işlem görmesine Kurumca izin verilebilir; birden fazla ünite bölgesinde işyeri bulunması halinde ise tek dosyanın işlem göreceği ünite, Kurumca belirlenir.
Açıklama : Yapılan bu ekleme ile birlikte özellikle aynı işkoluna ait mağaza, market, lokanta vb. şekilde birden fazla aynı ilde şubesi olan işyerleri artık aynı ildeki işyerleri için tek bir dosyadan sigortalılarını beyan etme hakkı getirilmiştir.

Bu maddeden hareketle işverenler aynı ilde olmak kaydıyla birden fazla şubesi olmuş olsa bile artık bu şubelerdeki SGK dosyalarını yazılı beyanın olması kaydıyla tek bir dosyada birleştirme imkanı getirmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken husus ise birleştirilmesi istenen dosyaların aynı işkoluna ait dosyalar olması halinde mümkün olabileceğidir.

Etiketler : , , , , ,
Yorumlara Kapalı