Belediye Şirketleri Engelli prim teşviği kapsamında mıdır?

Sosyal Güvenlik kategorisine 10 Eylül, 2018 tarihinde eklendi, 1.069 defa okundu

Özel sektör işyerlerinde en az %40 ve üzerinde engelli raporu olan personeller için işverenler asgari ücretin işveren payı kadar engelli SGK teşviğinden faydalanmaları mümkündür. Peki Belediye şirketleri bu kapsama girmekte midir?

Belediye şirketleri Bildirgelerini verirken Sosyal Güvenlik Kurumunun işyeri tescilini yaparken herhangi bir kısıtlama yapmadığı için kimi belediye şirketi sistem izin verdiği için engelli prim teşviğinden personellerini faydalandırmaktadır.

19.08.2008 tarihli SGK genelgesinde ;

Anılan maddenin altıncı fıkrasına göre, yalnızca özel sektör işverenlerince çalıştırılan özürlü sigortalılardan dolayı sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanılması sözkonusu olup, kamu işyerlerinde (genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile bunlara bağlı işletmeler, sermayesinin yarısından fazlası bunlara ait olan işyerleri ve diğer kamu işyerlerinde) çalıştırılan özürlü sigortalılar için, bahse konu sigorta prim teşvikinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Buna göre; mahiyet kodu (1) ve (3) olarak tescil edilen veya resmi nitelikte olduğu halde (2) mahiyet kodu verilen işyerleri kapsama dahil edilmeyecektir. Mahiyet kodu daha önce (1) veya (3) olarak verildiği halde, özel sektör işyeri olduğu iddia edilerek bu Kanunla getirilen teşvikten yararlanmak isteyen işverenlerin durumları üniteler tarafından mevzuat çerçevesinde araştırılacak ve sonucuna göre işlem yapılacaktır.

Görüldüğü üzere SGK’nın genelgesinde sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirketlerinde engelli prim teşviğinden faydalanamayacağı belirtilmektedir. Aynı şekilde yine Belediye şirketlerinin %5 prim desteğinden de faydalanmaması gerektiği de 2009-139 sayılı genelge de belirtilmiştir.

Sonuç olarak; Belediye şirketlerinden sermayesinin %50 ve fazlası kamuya ait olan işyerleri engelli prim teşviğinden geçmişte faydalanmış ise engelli prim teşviği kanun maddesine iptal ve kanun maddesiz ek bildirgelerini en kısa sürede vermeleri gerekmektedir. Bu iptal bildirgeleri ne kadar geç sürede verirlerse o kadar gecikme zammı fazla ödemek zorunda kalacaklardır.

Etiketler : , , , , , , , ,
Yorumlara Kapalı