Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri teşvik tutarını nasıl hesaplayacak!

Sosyal Güvenlik kategorisine 15 Ocak, 2019 tarihinde eklendi, 313 defa okundu

Çok tehlikeli sınıfta yer alıp, ondan fazla çalışan bulunan ve son üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen iş yerleri için; % 1 oranındaki işsizlik sigortası primi teşvikinden yararlanılabilmesi için;

1- İş yerinin çok tehlikeli sınıfta yer alması,
2-10 sigortalıdan fazla (en az 11) çalışanının bulunması (Türkiye genelinde birden fazla çok tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren iş yeri bulunan işverenlerin çalışan sayısının 10’dan fazla olup olmadığının tespitinde, bu iş yerlerinin çalışan toplam sigortalı sayısı esas alınacak),
3- İş yerinde son üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan bir iş kazasının meydana gelmemiş olması
gerekmektedir.

Çok tehlikeli sınıfta yer alıp üç yıl boyunca ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen iş yeri işverenleri, söz konusu teşvikten takip eden takvim yılından itibaren üç yıl boyunca yararlanabileceklerdir.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na ilave edilen Ek-4. madde ile çok tehlikeli sınıfta faaliyet gösterip, ondan fazla çalışan bulunan iş yerlerinde sigortalıların prime esas kazançları üzerinden % 3 oranında kesilen işsizlik sigortası primi, son üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemesi halinde % 1’i sigortalı hissesi, % 1’i işveren hissesi olmak üzere toplam % 2 oranında kesilecektir.

İş yerinin geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu olmamalıdır. Peki işveren bu %1 lik hesaplamayı nasıl yapmalıdır. Bu hesaplamayı da bir örnekle aktaralım;

BRÜT ÜCRET 2.580,00
SGK Primi İşçi Payı (%14) 361,20
İşsizlik Sigorta Fonu (%1) 25,80
Gelir vergisi Matrahı 2.193,00
Gelir Vergisi (%15) 328,95
Damga Vergisi (%0.759) 19,58
Kesintiler Toplamı 735,53
Net Ücret 1.844,47
Asgari Geçim İndirimi 191,88
SGK Primi İşveren Payı (%20.5) 528,90
5 Puanlık İndirim (-%5) 129,00
İş Kazası Olmayan İşverene Prim Teşviki (-%1) 25,80
SGK Primi İşveren Payı Teşvikli 374,10
İşsizlik Sigorta Fonu (%2) 51,60
Toplam Maliyet 3.005,70

 

Etiketler : , , , , , ,
Yorumlara Kapalı