Devamsızlık fesihleri noter kanalı ile yapılmalıdır!

Sosyal Güvenlik kategorisine 26 Ekim, 2017 tarihinde eklendi, 3.701 defa okundu

İşverenler iş akdi fesihlerini her ne kadar usulüne uygun yapmış olsa bile işçiye yapılan bildirimin önemi de göz ardı edilmemelidir.

yazarpostgorselitanerözdemirdevam

İşçilerin ay içerisinde , “İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi” işverene haklı fesih imkanı vermektedir. Tabi bu haklı fesih, kimi zaman haksız feshe dönüştüğü durumlarda söz konusu olabilmektedir. İşverenler devamsızlık feshini yaparken haklıyken haksız duruma düşmemek için fesih sürecini iyi yönetmelidir.

  Süreç nasıl işlemelidir?

Devamsızlık sebebiyle bir fesih gerçekleşecekse öncelikle işçinin ilk amiri tarafından, işçinin işe gelmediği tutanakla ve şahitlerle kayıt altına alınmalıdır. Daha sonra işçiden yapmış olduğu devamsızlıkla ilgili savunma talebi alınmalı, bu savunma talebinden sonra fesih sürecinin uygulanıp uygulanmayacağına karar verilmelidir. İşçiye ulaşılamaması gibi bir durumda da işçiye işe neden gelmediği ve geçerli bir sebebi olup olmadığı sorulmalıdır. İşçiye geçerli bir nedeni olup olmadığı sorulmadan yapılacak bir fesih işlemi usulen doğru bir fesih olmayacaktır.

Fesih tebliği işçiye nasıl ulaştırılmalıdır?

İşçiye devamsızlık sebebiyle bir fesih bildirimi gönderilecekse bu bildirimin noter kanalıyla yapılması en doğru yöntemdir. Lakin kimi işverenler noter kanalıyla gönderilen feshi maliyetli buldukları için bu bildirimi posta yoluyla yapmaktadırlar. İş mahkemelerinde noter kanalı ile yapılan fesih geçerli bir fesih ve geçerli bir gönderim olarak kabul edilmektedir. Aynı şekilde posta yoluyla iadeli taahhütlü gönderimlerinde kanunen bir sakıncası bulunmamaktadır. Lakin posta, ispat boyutunda işverenin elini de güçlendirici bir bildirim değildir. İşveren bildirimi posta yoluyla işçiye gönderdiğini belirtebilir, aynı şekilde işçide kendisine bir bildirim geldiğini ama zarfın içinin boş olduğunu yada içinden çıkan evrağın fesih bildirim tebliği değil de başka bir evrak olduğunu iddia edebilir.

Sonuç olarak; Devamsızlık fesihlerinde işçiye yapılacak bildirimlerin noter kanalıyla gönderilip, noterinde bu feshe şahitlik etmesi sonrası oluşabilecek davasal süreçlerde işverenin menfaatine olacaktır. Öte yandan posta ile yapılan gönderimlerde de sonrasında oluşabilecek süreçlerde ispat mekanizması boyutunda işverenlerin sorun yaşayabileceklerini göz ardı etmemek adına noter kanalı ile bildirimlerin yapılmasının daha doğru ve risksiz olduğunu düşünüyorum.

 

Etiketler : , , , , , , , , , , ,
Yorumlara Kapalı