E-Bildirge Sisteminde, Kısmi süreli çalışanlarda yeni uygulama nasıl olacak!

Sosyal Güvenlik kategorisine 13 Aralık, 2018 tarihinde eklendi, 1.498 defa okundu

Bilindiği üzere işverenler çalıştırdıkları işçileri haftalık çalışma süresinin 2/3’ü kadar (30 saat) çalıştırması halinde bu çalışmalar kısmi süreli(part time)çalışma olarak nitelendirilmektedir.

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA NEDİR?

İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli (part-time) iş sözleşmesinden söz edilmesi gerekmektedir. İş Kanunu’nun 63. maddesine göre, genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Bir çalışmanın kısmi süreli çalışma olarak kabul edilebilmesi için, haftalık çalışma süresinin en fazla normal haftalık çalışma süresinin 2/3’ü (30 saat) olması esastır. İşçi, haftalık çalışma süresi 30 saati aşmamak kaydıyla haftanın 6 günü çalıştırılabilir. Haftanın 6 günü olmasının nedeni ise; altı gün çalışan işçiye yedinci gün hafta tatili verilmesinin zorunlu olmasıdır.

İş Kanununa göre bir ay tam zamanlı çalışan birisi 7,5*30: 225 saat çalışması olmaktadır. Bu 225 saatin kısmi süreli çalışan birisi için maksimum sigortalı gösterileceği gün sayısını bulmak için; 225/3*2: 150 saat (en fazla çalışabileceği part time süre)

150 saat/7,5: (20 gün) Part time-Kısmi süreli çalışacak işçinin en fazla kısmi süreli olarak sigortalı gösterilebileceği gün sayısı 20 gündür. 21 gün ve üzeri sigorta günü olan işçiler için part-time çalışma şartlarından bahsedilemez. Zira e-bildirge sistemi şimdiye kadar bu uygulamaya izin vermekteydi. Yani 26 gün part-time günü olacak bir kişiyi 06-Kısmi İstihdam koduyla eksik günü belirlenebiliyordu.

E-BİLDİRGE SİSTEMİ DEĞİŞTİ!

Kasım 2018 Bildirgelerini veren-verecek işverenlerin kısmi süreli çalışanları varsa dikkatli bir şekilde E-bildirgeyi vermeleri gerekmektedir. Zira Kasım 2018 öncesi kısmi süreli çalışanların bildirgesi verilirken 20 gün üzeri sgk günü olan kısmi süreli çalışanlar için 06-Kısmi istihdam seçilebilirken, Kasım 2018 dönemi itibariyle 20 gün ve üzeri kısmi süreli çalışan işçilerin bildirgeleri verilirken E-bildirge sistemi 20 günün üzeri sgk günü olan kısmi süreli çalışanı 06-Kısmi istihdam eksik gününün seçilmesiyle kabul etmeyecektir.

Uygulamanın aslında kısmi süreli çalışanların geriye dönük 20 günün üzerinde bir bildirim olmuşsa bu boyutta bu çalışmanın kısmi süreli çalışma olamayacağından dolayıda bir raporlama yapıp düzeltme işlemini SGK’nın işverenlere tebliğ ile iletmesi gerektiğini düşünüyorum.

Sonuç olarak ; Kısmi süreli-Part time çalışanlarınızı 20 günün üzerinde SGK’lı olarak bildirmemenizi, bildirecekseniz de eksik gün kodunda farklı bir işlem yapmanız gerektiğini hatırlatmak isterim.

Etiketler : , , , , , , , , ,
Yorumlara Kapalı