E-Bildirgede Yasal süresi içerisinde düzeltmede tekrar kesilen damga vergisi sorunu!!

Sosyal Güvenlik kategorisine 19 Nisan, 2017 tarihinde eklendi, 1.096 defa okundu

     Değerli Okurlarım, Bu haftaki konu başlığımız çoğunlukla uygulayıcıların Aylık Prim ve Hizmet bildirgesini onayladıktan sonra süresi içerisinde iptal-ek bildirgeleri verirken fazladan tahakkuk eden damga vergisi kesintileri olacaktır.

     Bilindiği üzere Aylık Prim ve Hizmet Bildirgeleri her ayı takip eden ayın 23. günü akşamına kadar verilmektedir. Bu süre içerisinde verilen Bildirgeler yasal süresi içerisinde verilmiş olarak kabul görmektedir. Yasal süresi içerisinde verilmeyen bildirgelerde ise, asıl bildirgelerde asgari ücreti 1/5’i, ek bildirgelerde ise asgari ücretin 1/8’i oranında İPC uygulanmaktadır.

     Makale konumuz olan cari ay içerisinde yani süresi içerisinde Bildirgeyi onayladıktan sonra herhangi bir personelin SGK günü yada Prime Esas Kazancında takip eden ayın 23. günü akşamına kadar yapılacak bir değişiklikte uygulayıcıların iptal ve ek bildirge vermeleri gerekmektedir. İşte sorun burada başlıyor. Düzeltme içeren bu ek bildirgede SGK sistemi tekrardan damga vergisi tahakkuku yapmaktadır. Halbuki ; 29.09.2016 tarihinde 29842 numaralı Resmi gazetede Damga Vergisi 60 Seri Nolu Genel Tebliği çok nettir. Bu tebliğde ; Düzeltme amacıyla verilen vergi beyannamelerine ilişkin damga vergisi başlığının altında geçen madde 8’de aşağıdaki gibidir.

     MADDE 8 – (1) 6728 sayılı Kanunun 28/c-1 maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar” başlıklı bölümünün “2.Beyannameler” başlıklı fıkrasının (b) bendine, “Vergi beyannameleri:” ibaresinden sonra gelmek üzere “(f) bendi dahil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç)” şeklinde parantez içi hüküm eklenmiştir.  (2) (Buna göre, aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler dahil, kanuni süresinde düzeltme amacıyla verilen vergi beyannamelerinden damga vergisi alınmayacaktır) denilmektedir.

     Sonuç olarak süresi içerisinde verilen ve daha sonra yine süresi içerisinde İptal ve ek tahakkuk ile düzeltme yapan işverenlerden bu tebliğin 8. maddesine göre tekrardan damga vergisi kesintisinin yapılmasının DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ’ne aykırı bir uygulama olduğunu ve bu durumun düzeltilmesi gerektiğini düşünmekteyim.

Etiketler : , , , , ,
Yorumlara Kapalı