Fazla çalışma muafakatnamesi düzenlemesi Resmi Gazete ile değişti!

Sosyal Güvenlik kategorisine 25 Ağustos, 2017 tarihinde eklendi, 4.761 defa okundu

Değerli Okurlarım; Bildiğiniz üzere her yıl başında, yıl içinde fazla mesai çalışması için İşverenler yıl başlarında işçilerden o yıl içinde fazla mesai çalışmaları için peşinen Fazla Çalışma muafakatnamesi almaktaydılar.

Fazla çalışma muafakatnamesi düzenlemesi Resmi Gazete ile değişti

25.08.2017 tarihli Resmi Gazete’de İŞ KANUNUNA İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA  YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ile bu muafakatname kalktı.

Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelik değişikliğinde ; “Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay iş sözleşmesinin yapılması esnasında ya da bu ihtiyaç ortaya çıktığında alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapmak istemeyen işçi verdiği onayı otuz gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilir.”

Yani İşverenler, işe aldıkları işçilere imzalatılan İş sözleşmesinde yıl içinde fazla mesai yapılması gerektiği durumlarla ilgili bir madde ekleyebilecektir. Yada Fazla çalışma durumu ile ilgili bir ihtiyaç ortaya çıktığında önceden işçiye bildirilerek, işçinin  kabul etmesi halinde fazla çalışma yapılabilir. Yani her yıl başında alınıp ta işçi fazla mesaiye kalmasa bile angarya olan bu işlemden işverenler kurtulmuş oldu. Yine önceden fazla çalışma için onay vermiş işçi bile, fazla mesaiye kalmama gibi bir durumu olacaksa bu bildirimini işverene 30 gün önceden yazılı olarak bildirerek geçmişte fazla mesai için onay verdiği bildirimini geri alabilecektir.

Sonuç olarak; Fazla mesai çalışmaları ile ilgili işçi isterse fazla mesaiye kalabilir, istemezse de 30 günlük süre kadar önceden işverene bildirmesi halinde işveren işçiyi zorunlu olarak fazla mesai yapmaya zorlayamaz. 25.08.2017 tarihinden sonra işe alınacak işçileriniz için peşinen fazla çalışma muafakatnamesi almanıza gerek bulunmamaktadır. (peşin olarak alınan muafakatnamenin Yönetmelik kapsamında bir geçerliliği olmayacaktır.

Bir hatırlatma; Her ne kadar fazla çalışma muafakatnamesini peşin almanıza gerek olmasa da, 25.08.2017 tarihinden sonra işe alacağınız işçileriniz için fazla mesaiye kalma durumu söz konusu olacak ise fazla mesai için işçinin onayını almanız gerekecektir.

 

Etiketler : , , , ,
Yorumlara Kapalı