İcra tebligatı sorumlu personelden tahsil edilebilir!

Sosyal Güvenlik kategorisine 23 Ekim, 2018 tarihinde eklendi, 969 defa okundu

İcra Müdürlükleri tarafından çalışanlara yönelik olarak işverenlerine tebliğ edilen icra tebliğ yazıları bu yazımızın konusu oluşturmaktadır.

Her ne kadar icra tebligatlarına tebliğ geldikten sonra İİK’nun 355 maddesi gereğince bir hafta içerisinde cevaben bir dilekçe ile yazılacağı bilinse bile bu sürecin sorumluluğu hiçte azımsanacak bir durum değildir.

Öncelikle İcra Müdürlüklerinden gelen yazıların detaylı olarak okunması ve işçinin hangi ücretlerinin hangi alacaklarının üzerinden kesinti yapılacağını gelen yazıyı okuduktan sonra işlem sürecine geçilmelidir. Bazı icra tebligatlarında sadece maaşın 1/4’ü geçerken, bazı icra müdürlüklerinde işçinin aldığı asgari geçim indiriminin tamamının kesilmesine dair içeriklerde olabiliyor.

Sorumlu personel ne kadar sorumlu!

Yazıları almakla ve yazılara cevap yazmakla sorumlu personellerin aslında yadsınamayacak kadar bir sorumluluğu var. Şöyle ki;

İcra Dairelerinden gelen yazılara bir hafta içerisinde cevap vererek, icra dosyasının akıbetinin icra müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Gelen icra dosyasına başlanamıyorsa-mevcutta kesilen icrası varsa da icra dosyasının kaçıncı sıraya alındığı cevaben yazılan yazıda belirtilmelidir. Bu hükümlere riayet etmemiş olanların kesmedikleri veya ilk vasıta ile göndermedikleri para ayrıca mahkemeden bir hüküm alınmasına gerek olmaksızın icra dairesince sorumlu personellerin maaşlarından ya da sair mallarından alınır denilmektedir.

Cumhuriyet Savcılığınca Takip;

Sorumlu personel İcra dairesince kanuna göre yapılan tebliğ ve emirleri derhal yapmaya ve neticesini geciktirmeksizin icra dairesine bildirmeye mecburdur.Makbul bir sebep dışında tebliğ ve emirleri yapmayanlar hakkında ait olduğu dairece tahkikata gerek olmaksızın Cumhuriyet Savcılığınca doğrudan takibat yapılacağını bilmekte fayda var.

Sonuç olarak; İcra tebliğlerine bir hafta içerisinde cevaben yazı yazılması, işçinin mevcutta başkaca icrası varsa icra dosyasının kaçıncı sırada olduğunu, icra kesintilerinin de işçinin maaşının ödenmesini takiben hemen icra müdürlüğünün ilgili hesabına yatırılması ve dekontunun da işçinin özlük dosyasında muhafazası gerekmektedir. İcra borcu biten dosyanın ise icra müdürlüğüne yazı yazılarak tebliğ gönderildiği zamanki icra borcunun kayıtlarımızda bittiğini ve işleyen başkaca faiz vb. rakam varsa bildirilmesini, işçinin borç bakiyesinin bitmesi halinde ise haciz fekkine dair yazının gönderilmesi talep edilmelidir.

 

Etiketler : , , , , , , , , , , , , , , ,
Yorumlara Kapalı