İkale ile işçinin SGK çıkışını yapıyorsanız dikkatli olmanız gerekir!

Sosyal Güvenlik kategorisine 27 Aralık, 2016 tarihinde eklendi, 1.636 defa okundu

İşçilerin SGK çıkışları çıktıkları tarihten itibaren 10 günlük süre zarfında yapılmalıdır. Bu süreye uyulmadan yapılan sigortalı işten çıkış bildirimlerinde ise idari para cezasının uygulandığını hatırlatmakta fayda var. Gelelim işverenler ve işçiler için sık kullanılan bir çıkış yöntemi olan İkale ile çıkış sürecine;

İkale ile işçinin SGK çıkışını yapıyorsanız dikkatli olmanız gerekir

İş hukuku mevzuatında ikalenin yeri olmamak ile birlikte, işverenler iş hukuku uygulamasında ikaleyi sıklıkla kullanmaktadırlar. İkale ile taraflar iş sözleşmesinin ne şekilde sona ereceği ve tarafların hangi hakka sahip olacağı konularında karşılıklı anlaşma sağlamaktadırlar. Burada dikkat çekmek istediğim nokta ise ikale ile çıkış sürecinde işçinin SGK çıkış kodunun ne olacağıdır.

İşten çıkış kodlarında ikale ibaresi içeren bir çıkış kodu bulunmamaktadır. Bu çıkış sebebine en yakın çıkış kodu ise 22- Diğer Nedenlerdir. İşte bu çıkış kodunun kullanılması halinde ise işçiye bu kodla çıkıştan dolayı işsizlik maaşı bağlanamamaktadır. İşverenlerde bu noktada işçiyle ikale olarak yani karşılıklı anlaşarak iş akdini sonlandırma işlemi yapmış olsalar da, işçinin işsizlik maaşından faydalanabilmesi için SGK çıkış kodunu 04- “Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi” olarak yapıyorlar. Dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de 22- Diğer nedenlerle çıkış yapılması halinde işçiye ödenecek kıdem tazminatının gider olarak yazılabilecek mi, tazminat gelir vergisinden muaf olacak mıdır? Çıkış kodu; 22- “Diğer nedenler” olması halinde işçiye ödenecek tazminat, sözleşmesel bir tazminat olacağı için belirttiğim şekilde tazminatın gider yazılması ve vergiden istisna olması da mümkün olamayacaktır.

İşçinin çıkışının İkale süreci ile yapılması ve çıkış kodunun işveren tarafından “04” koduyla yapılması durumunda işçinin işverene dava açması halindeki süreç sıkıntılı bir hale bürünebilecektir.

Şöyle ki ;Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin 02.02.2016 tarih ve 2014/26832 E ve 2016/2349 K kararında bu konu tartışılmıştır. “Kararın özetinde işçi, işverenden kıdem ihbar tazminatı alacaklarıyla ilgili dava açmıştır. Dava sürecinde çıkış işleminin işçiyle karşılık anlaşma yoluyla “İkale” yoluyla yapıldığını ve işçiye ihbar tazminatının bu sebeple ödenmediği belirtilmiştir. İşçinin çıkış sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen çıkış kodunun birbirini tutmaması halinde çelişkili bir çıkış bildiriminden dolayı işçiyle karşılıklı anlaşma yoluyla işlem gerçekleşmiş olsa bile bu feshin aslında çıkış kodunun “04” seçilmesinden dolayı işveren tarafından gerçekleştirildiği kanısı ortaya çıkmaktadır.

Sonuç olarak ; İşveren ve işçinin karşılıklı anlaşma “ikale” dediğimiz şekilde çıkışı olacaksa, çıkış kodunun 22- Diğer nedenler olarak seçilmesi doğru ve yerinde bir çıkış süreci olacaktır. Çıkış kodunun 04- “Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi” olması halinde ise çıkışın işveren ve işçinin karşılıklı anlaşması şeklinde kabul görmeyeceği aşikârdır.

Etiketler : , , , , , ,
Yorumlara Kapalı