İş Güvencesi hükümlerinden faydalanmak için 50’den fazla çalışan olmalıdır!

Sosyal Güvenlik kategorisine 28 Nisan, 2017 tarihinde eklendi, 718 defa okundu

İşyerinde iş güvencesi haklarından bahsedebilmek için, İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde en az 30 işçi çalışmalı, işçinin o işyeri ve şubeleri dahil toplam çalışma süresinin en az 6 ay olması ve belirsiz süreli iş sözleşmesine tabi olarak çalışması gerekmektedir. Buraya kadar bu haklar genelde tüm işveren ve işçiler tarafından bilinmektedir. Lakin 30 işçi sayısının farklı uygulandığı sektörlerde söz konusudur.

İş Güvencesi hükümlerinden faydalanmak için 50’den fazla çalışan olmalıdır

     Tarım işçilerine dikkat!

     4857 Sayılı İş Kanunu’nun 4. Maddesinde , 50’den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerleri veya işletmelerinde (İşK.m.4/b) İş Kanunu’nun uygulanmayacağını belirtmiştir. Yani 50’den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde iş sözleşmesiyle çalışanlar, İş Kanunu’na tabi değildirler. Bu sebepten dolayı tarımda çalışan işçilerin iş güvencesi kapsamında sayı sınırı 30 değil 51 olacaktır. Borçlar Kanunu ve Deniz İş Kanunu kapsamında olanlarda iş güvencesi hükümlerinden faydalanamazlar.

   Sonuç olarak; Tarım sektöründe çalışan işçilerin İş güvencesi hükümlerinden faydalanabilmesi için o işyerinde 51 işçi ve üzeri çalışan olması halinde İş güvencesi hükümlerinden bahsedilebilecektir.

   4857 Sayılı İş Kanununun 4. Maddesindeki İstisnalar

MADDE 4.- Aşağıda belirtilen işlerde ve iş ilişkilerinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz;

       a) Deniz ve hava taşıma işlerinde,

       b) 50’den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde,

       c) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri,

       d) Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) hısımları arasında dışardan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde,

       e) Ev hizmetlerinde,

       f) İş sağlığı ve güvenliği hükümleri saklı kalmak üzere çıraklar hakkında,

       g) Sporcular hakkında,

       h) Rehabilite edilenler hakkında,

       ı) 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde.

     Şu kadar ki;

    a) Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işleri,

    b) Havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işler,

    c) Tarım sanatları ile tarım aletleri, makine ve parçalarının yapıldığı atölye ve fabrikalarda görülen işler,

    d) Tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri,

    e) Halkın faydalanmasına açık veya işyerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe işleri,

    f) Deniz İş Kanunu kapsamına girmeyen ve tarım işlerinden sayılmayan, denizlerde çalışan su ürünleri üreticileri ile ilgili işler, Bu Kanun hükümlerine tabidir.

 

Etiketler : , , , , , ,
Yorumlara Kapalı