İşçinin işe iadesinde boşta geçen sürenin SGK Bildirgesinin nasıl verilmesi gerekir!

Sosyal Güvenlik kategorisine 4 Mayıs, 2017 tarihinde eklendi, 1.601 defa okundu

Soru: İşe iade davasını kazanan bir işçimiz var. Bu işçiyi firma olarak işe başlatmak istemiyoruz. Davasal süreçlerle avukatımız ilgilendi. Benim sormak istediğim ise boşta geçen 4 aylık süre ile ilgili neler yapacağımdır. Konu hakkında bilgilendirme içerikli bir yazı yazarsanız memnun olurum.

İşçinin işe iadesinde boşta geçen sürenin SGK Bildirgesinin nasıl verilmesi gerekir

     Bu yazımızda okurumuzun süreci nasıl yürütmesi gerektiği hakkında bilgi vereceğim. Dava sonucunda İşe iade tazminat hesabı, faiz hesaplamaları, emsal ücrete göre hesaplamalar, işe başlatmama tazminatı, yıllık izin farkı, kıdem tazminatı farkı, ihbar tazminatı farkı gibi kalemlerde detaylı hesaplama yapılması gerektirir. Bahse konu işlemleri Fesih Uygulamaları ve İşe iade sonrası süreçleri detaylı anlattığım eğitimlerimde de işlemekteyim.

     İşçi, kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının kendisine tebliğinden itibaren on iş günü içinde işe başlamak için işverene başvurmazsa veya bu süre içinde başvuruda bulunmakla birlikte işverenin usulüne uygun daveti üzerine işe başlamaz ise, feshin geçerli nedene dayanmadığı konusunda kesinleşen mahkeme kararına rağmen, fesih işlemi bu defa geçerli olacağı için, bu durumda, işe başlatmama tazminatı ile en çok dört aya kadar boşta kaldığı sürelere ilişkin ücret ve diğer haklarını talep edemeyeceğinden, işverenin SGK’ya prim belgesi verme ve prim ödeme yükümlülüğü de olmayacaktır.

     İşçinin işe iadesi için kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının kendisine tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvurmuş olması koşuluyla; 1) İşçinin işe başlatılması, 2) İşçinin istemesine rağmen işe başlatılmaması, hallerinde, işçiye çalıştırılmadığı süre için ödenen en çok dört aya kadar ücret ve diğer haklarından iş kazaları ve meslek hastalıkları ile işsizlik sigortası primi de dahil olmak üzere tüm sigorta kolları üzerinden prime tabi tutulacak ve bu süreler SGK hizmetinden sayılacaktır. Yani boşta geçen süre dediğimiz süre zarfında 4 aylık bildirgenin Sosyal Güvenlik Kurumuna elden verilmesi gerekmektedir. 4 aylık boşta geçen sürenin başlangıç tarihi ise işçinin fesihe konu çıkış tarihinin devamında olması gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus 4 aylık boşta geçen sürenin bildirgesi işçi çalışıyormuş gibi düzenlenecek olmasıdır. Hem SGK hem de gelir, damga vergisi kesintilerinin yapılması gerekip çıkan net ücretinde işçiye ödenmesi gerekmektedir.

     Boşta geçen sürenin evrağı ise kesinleşen mahkeme ve özel hakem kararının işçiye tebliğ edildiği  tarihten itibaren (tebliğ edilen gün hariç) onuncu iş gününün içinde bulunduğu ayı takip eden ayın 23’üne kadar verilmesi ve bu kapsamdaki SGK prim tutarlarının da aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Bu evraklardan dolayı herhangi bir İdari para cezası uygulanmayacaktır. Lakin düzenlenen 4 aylık sürenin evrakların üzerine kesinleşen mahkeme kararının tarih-sayı numaralarının yazılması ve bir dilekçe ile kuruma verilmesi gerekmektedir. Kısacası 4 aylık boşta geçen sürenin evrağının hangi sebeple kuruma verildiğinin açıklamasının yapılması gerekmektedir.

     Sonuç olarak boşta geçen sürenin bildirgesinin elden kuruma verilmesi gerekmektedir. Unutulmaması gereken husus ise bu boşta geçen 4 aylık süre kadar işçinin kıdem tazminatı farkının da hesaplanması gerekeceğidir.

Etiketler : , , , ,
Yorumlara Kapalı