İşçinin ödeyeceği ihbar tazminatı hesaplaması nasıl olmalıdır?

Sosyal Güvenlik kategorisine 17 Temmuz, 2018 tarihinde eklendi, 2.276 defa okundu

İş Kanununun 17. maddesinde ihbar tazminatına esas süreler belirlenmiştir.

Süreli fesih

MADDE 17. – Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

İş sözleşmeleri;

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,

Feshedilmiş sayılır.

Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.

Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır demektedir.

Buraya kadar artık hemen hemen her işçi bu ihbar sürelerine neden uyması gerektiğini bilmektedir. Detaylı hususlar ise hesaplamalarda karşımıza çıkmaktadır.

İşverenin işçiyi işten çıkarması gibi bir durumda ücretliye süreklilik arz eden bir şekilde sağlanan ve para ile ölçülebilen ayni ve nakdi tüm menfaatlerin brüt tutarı dikkate alınacaktır. Bu ödemeler yol-yemek-servis, varsa prim-ikramiye gibi ödemelerdir. Hesaplama yapılırken öncelikle işçinin son ay ki brüt kazancı bulunacak, bu brüt kazanca süreklilik arz eden nakdi ödemeler ile varsa nakdi ödeme harici ayni ödemelerde dikkate alınabilmektedir. Hesaplama üzerinden işçinin ihbar süresine denk gelen gün kadar günlük ek ödeme kazançlarının toplamı üzerinden ihbar süresi çarpılır ve çıkan brüt ihbar kazancından gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri yapılmalıdır. Dikkat edilmesi gereken husus ise bu ödemenin SGK kesintisine tabi tutulmaması gerektiğidir. Kimi zaman karşılaştığımız hesaplamalarda hesaplama detayını bilmeyen uygulayıcılar kullandıkları paket programa bağlı kaldıkları için programın yaptığı yanlışı da tespit etmekte zorlanmaktadır.  Bu hesaplamalarda en fazla dikkat çeken hata ise damga vergisinin binde  7,59 olması gerektiği halde, binde 6, yada binde 6,6 olarak eski damga vergisinin oranının programlarda düzeltilmemesinden kaynaklandığını söyleyebilirim.Uygulayıcıların bu hesaplamalar hususunda gerekli detaylı eğitimi de almaları her zaman menfaatlerine olacaktır.

Uygulayıcılar işverenin ödeyeceği ihbar tazminatını hesaplarken ek ödeme kalemlerini hesaplamaya dahil ederken işçinin ödeyeceği ihbar tazminatının nasıl olacağına dair kafalarında soru işaretleri olmaktadır. İşverenin ödeyeceği ihbar tazminatında bulunan brüt kazanç gibi, işçinin ödeyeceği ihbar tazminatında da tüm ek ödeme kalemleri üzerinden işçinin günlük kazancı bulunacak ve aynı şekilde işverenin ödediği gibi vergilendirme olacaktır.

Sonuç olarak; İşçinin ödeyeceği ihbar tazminatına esas hesaplamada da ek ödeme kalemleri,işverenin ödediğinde nasıl hesaplanmışsa işçide de aynen eklenip hesaplama bu hususa göre yapılacaktır.

 

Etiketler : , , , , , ,
Yorumlara Kapalı