İşe iade davasının açılmasında doğru bilinen yanlışa dikkat!

Sosyal Güvenlik kategorisine 30 Ekim, 2017 tarihinde eklendi, 8.645 defa okundu

Değerli okuyucularım yazmış olduğum yazılarda hem uygulayıcılara hem de işçilere hakları boyutunda bilgilendirici ve öğretici yazılar yazmaktayım. Bu yazımın konusu da yine çokça bilinen ama çoğu zaman hem uygulayıcıların, hem de çalışanları çokça hataya düştüğü işe iade davasının açılma süresiyle ilgilidir. Detayı yazımda;

iÅŸe iade

İşçilerin işe iade davası açabilmesi için bazı şartlar vardır. Bu şartlar;

1- İş sözleşmesinin İş Kanununa yada Basın İş Kanununa tabi olması

2- İş sözleşmesinin Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi olması

3- İş sözleşmesinin işveren tarafından sona erdirilmesi

4-İşçinin işyerinde en az 6 ay kıdeminin bulunması

5-İşyeri ve eklentileri dahil çalışan işçi sayısının 30 ve üzerinde olması şartları aranmaktadır.

Bu maddeleri sağlayan işçi işten çıkarılacağını öğrendiği andan itibaren bir ay içerisinde işten çıkışının haklı bir nedene dayanmadığını iddia ederek İşe İade için dava yoluna gidebilir.

İşe iade de bir aylık süreye dikkat ediniz!

Yazımın esas konusunu bu bir aylık süre oluşturmaktadır. İşçinin işe iade davasını açabilmesi için bu bir aylık süreye dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bir aylık süre hangi tarihten itibaren başlar?

İşverenin işçiyi işten çıkaracağını yazılı bir şekilde işçiye bildirdiği tarihten itibaren, yani fesih bildirimi tebliğinden itibaren bir aylık işe iade başvuru süresi başlamaktadır. Bu bir aylık süre içerisinde işçi başvuruda bulunmazsa işe iade hakkını başvuru süresi geçtiği için kaybetmektedir. Örnekle pekiştirelim; Ahmet bey, 01.01.2012 tarihinden itibaren çalıştığı işyerinden işveren tarafından 01.04.2013 tarihinde işten çıkarılacağı kendisine fesih bildirimi ile bildirilmiştir. Fesih bildiriminde Ahmet beye 4 hafta(28 gün) ihbar öneli olduğu 05.03.2013 tarihinde belirtilmiş ve iş akdinin 01.04.2013 tarihinde sona ereceği yazılı olarak tebliğ edilmiştir. Ahmet beyin işe iade şartları oluşması halinde ne zaman bir aylık işe iade başvuru süresi başlayacaktır. Bu nokta önemlidir. Ahmet beyin işten çıktığı tarihten itibaren yani 01.04.2013 tarihinden değil, Ahmet beye fesih bildirimi tebliğinin yapıldığı 05.03.2013 tarihinden itibaren bir aylık işe iade başvuru süresi başlamış olmaktadır. Bu örneğimizde de Ahmet bey 05.04.2013 tarihine kadar işe iade başvurusunda bulunması gerekecektir.

Kimi uygulayıcılar işçinin işten çıktığı tarihten itibaren bir aylık başvuru süresinin başladığını, bu sürenin geçtiğini ise işe iade başvurusu anında öğrenmektedirler.

Hangi aşamada bir aylık sürede işten çıkış tarihi dikkate alınır!

Bir aylık işe iade davası açma süresinin işçinin işten çıkış tarihi itibariyle başlaması da söz konusu olabilir. Şöyleki ; Yukarıdaki örneğimizde işçiye ihbar süresi kullandırılmış ve fesih tebliği ihbar öneli kullandırılarak yapıldığı için fesih tebliğinden itibaren başlamıştır. Eğer ki işçiye işten çıkacağı ihbar öneli kullandırılmadan, yani işten çıkacağı SGK çıkışının yapıldığı gün işçiye bildirilmiş ise bu sefer resmi olarak SGK çıkışı tarihinden itibaren bir aylık başvuru süresi başlayacaktır.

İş Kanununun 20. maddesine dikkat ediniz!

İş Kanununun 20. maddesi de işçiye tebliğ edilen fesih bildiriminden itibaren dava süresinin başladığını açıkça belirtmiştir.

Fesih bildirimine itiraz ve usulü

MADDE 20. – İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir.

Konu ile ilgili Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E. 2017/813 K. 2017/680 T. 23.1.2017
T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2016/6620 K. 2017/3763 T. 13.3.2017

Etiketler : , , , , , , , , ,
Yorumlara Kapalı