Kıdem tazminatında yeni dönem nasıl olacak!

Sosyal Güvenlik kategorisine 13 Temmuz, 2018 tarihinde eklendi, 2.113 defa okundu

Kıdem tazminatına hak kazanma koşulları kanunda net olarak belirlenmiştir.

Kıdem tazminatına esas ödemeler için bir yıl içinde iki dönem halinde kıdem tazminatının tavan ücreti belirlenmektedir. İlk dönem Ocak ve Haziran sonu dahil, ikinci dönemde Temmuz ve Aralık ayı dahil olmak üzere esas alınır.

01.01.2018-30.06.2018 tarihleri arasında kıdem tazminatının tavanı : 5.001,76

01.07.2018-31.12.2018 tarihleri arasındaki kıdem tazminatının tavanı:5.434,42 olarak belirlenmiştir.

İşverenlerle maaş anlaşması yapan işçilerin ücretlendirilmesi net ücretten yapılmışsa artan kumülatif vergi matrahından dolayı aylar ilerledikçe kıdem tazminatı tavanına yaklaşacak bir brüt ücretlerinin de olacağı şüphesizdir.

İşçilerin işverenlerden alacağı tazminata esas hesaplamaları ise çoğu zaman yanlış hesaplama mağdurluğuna sebep olmaktadır. Kıdem tazminatı hesaplanırken süreklilik arz eden ek ödeme kalemleri gibi ödemelerinde tazminata esas hesaplama da esas oluşturduğunu düşünürsek, haklarını bilmeyen işçiler, hesaplama yapan kişilere itimat etmek zorunda kalmaktadırlar.

Sonuç olarak; Kıdem tazminatında tavana esas uygulama 01.07.2018 itibariyle tekrar belirlenmiş olup, işverenlerin ve paket program kullanıcılarının programlarındaki parametreleri güncellemeleri ve işçilerinde hesaplamada konusunda uzman kişilerden de destek almaları menfaatlerine olacaktır.

Yorumlara Kapalı