Malul sayılma şartları

Sosyal Güvenlik kategorisine 16 Nisan, 2014 tarihinde eklendi, 751 defa okundu

Soru:

1990 sigorta girişliyim. Toplam 5300 gün primim var. 2007 yılında testis kanseri nedeniyle sol testisim alındı, tedavi gördüm. Malulen emekli olabilir miyim? şartları nelerdir? D. Kaçar

Cevap:

Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu’nca (SGK) yetkilendirilen hastanelerin sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek sağlık kurulu raporları ve dayanağı tıbbi belgeler SGK bünyesinde kurulan sağlık kurulları tarafından incelenmesi sonucu, 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b)(Bağ-Kur) sigortalıları için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60&ını kaybettiği tespit edilen sigortalılar malul sayılmaktadırlar.

Hastanelerce düzenlenen sağlık kurulu raporlarındaki oranların malul sayılma açısından pek fazla bir önemi bulunmamaktadır. Sigortalılar arasında yanlış bir kanaat vardır. Hastanenin vermiş olduğu sağlık kurulu raporundaki oran yüzde 60 ve üzerinde olduğu taktirde malulen emekli olunacağı yönündedir.

Esas olan SGK bünyesinde oluşturulan sağlık kurullarınca yapılacak değerlendirme sonucunda verilecek maluliyet oranıdır. İlgili sağlık kurumunca yüzde 80 olarak tespit edilen oran kurum sağlık kurullarınca yüzde 25-30 olarak değerlendirilebiliyor ve malulen emeklilik talepleri uygun görülmeyerek ret edilebiliyor. Hastaneler düzenlemiş oldukları raporlarda maluliyet oranı belirtmemeleri uygulama açısından daha doğrudur.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurullarınca verilen kararlara yine SGK bünyesinde kurulan Yüksek Sağlık Kuruluna itiraz edilerek dosyanın bir kez de bu kurulca değerlendirilmesi talep edilebilir bu kurulun vermiş olduğu kararlar kesindir.

SGK Sağlık Kurulu veya Yüksek Sağlık Kurullarınca tespit edilen maluliyet oranlarına gerek sigortalı gerekse işverenler tarafından açılarak karara itiraz edilebilir ve dava sonucuna göre maluliyet oranında artma, azalma, düzeltme veya birleştirme yönünde değişiklikler olabilmektedir.

MALULLÜK AYLIĞINA HAK KAZANMA KOŞULLARI

Kanunun 26 ncı maddesi gereğince, sigortalıya malullük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının;

– Kanunun 25 inci maddesine göre malul sayılması,

– En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,

– Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya işyerini kapattıktan veya devrettikten sonra Kurumdan yazılı istekte bulunması gerekmektedir.

Ancak, 4′üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.

Maluliyet durumunun tespiti için sevk işlemi yapıldığı tarihte sigortalılığını sonlandırması şartı aranmayacaktır. Sigortalılık devam ederken de sigortalı sevk talebinde bulunabilmektedir. Maluliyetine karar verilen sigortalının sigortalılığı aylık bağlanması talebinde bulunduğu tarihte sonlandırılmış olmalıdır.

Devamını Oku

İşten ayrılanlar Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına ne zaman girer?

Sosyal Güvenlik kategorisine 22 Mart, 2014 tarihinde eklendi, 641 defa okundu

Soru

İşveren beni işten çıkardığı için kıdem ve ihbar tazminatımı ödeyecek. Brüt ücretim 4 bin TL olmasına rağmen işveren kıdem tazminatı tavanından ödeyeceğini belirtti. Böyle bir uygulama doğru mudur?

Cevap
Kıdem tazminatında tavan uygulaması devam etmektedir. 2014 yılı için kıdem tazminatı tavanı: 3.438,22 TL’dir. İşveren bu rakamı dikkate alarak çalıştığınız süreye göre kıdem tazminatınızı ödeyecektir. İhbar tazminatında ise tavan uygulaması yoktur. İhbar ücretinizi 4 bin TL brüt üzerinden çalıştığınız süreye denk gelen ihbar süresi kadar alabilirsiniz.

Soru
İşyerinden ayrıldım. Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına hemen girer miyim?

Cevap
İşyerinden ayrıldıktan sonra genel sağlık sigortası kapsamına hemen girmezsiniz. İşten ayrılmadan önceki bir yıllık sürede 30 gün sigortanız varsa 10 gün sonra GSS kapsamına girersiniz. İşten ayrılmadan önceki bir yıllık sürede 90 günlük sigortanız var ise de 90+10: yani 100 gün sonra GSS başvurusu yaparak genel sağlık sigortası kapsamında gelir tespiti yapıp primlerinizi aylık ödeyebilirsiniz.

Soru
Sigorta teftişi sonucunda Sigortasız işçi tespit edildi. Yüzde 5 indirimimizi kullanmaya devam edebilir miyim?

Cevap
Sigortasız işçi çalıştırdığınız kurum tarafından tespit edilmişse yüzde 5 prim teşviğinden 1 yıl süre ile faydalanamazsınız. Sistem buna müsaade etse bile uygulamayınız. Daha sonra  kanun maddesine iptal ek vermek zorunda kalabilirsiniz.

Soru
Merhaba; internet sitelerinde arayıpta bulamadığım bir konu hakkında en güvenilir isim olarak size danışmak istedim. Halen çalışmış olduğum şirkette 13 Kasım 2003 tarihinden itibaren 10 yıl 4 aydır çalışmaktayım. Sigorta başlagıç tarihim 1992 yılında staj dönemidir. Ama sigorta primi ödeme tarihi 22 Nisan 1999 tarihindedir. Şimdiki işyerimden önce başka bir işyerinde 4,5 yıl olan tazminatımı mahkeme kanalı ile almıştım. İş Kanunu’nda yazılan 15 yıl sigortalılık süresini dolduran ve en az 3 bin 600 prim gününü dolduranlar SSK’nın bireysel başvuru sonucu vermiş olduğu İşyerinden kıdem tazminatını alabilir yazısını alabilmem için 22 Nisan’ı beklemekteyim. Size sorum şu şekildedir:

1 – 15 yıl sigortalılık süresini doldurduğuma ve çalıştığım işyerinden kıdem tazminatı alabilir yazısını SSK’dan aldıktan sonra veya almadan kısa bir süre önce işverene ihbar tazminatı ödememek için 10 yılı doldurduğumdan dolayı 4 hafta önceden 2 ay sonra iş yerinden ayrılacağımı yazılı beyan etmem gerekir mi?

2 – Daha önceki çalıştığım olduğum yerden aldığım 4,5 yıllık tazminat şimdiki 10 yıl 4 aylık tazminatımı alamama yönünde bir engel teşkil eder mi?

3 – İşverene ihbar tazminatı ödememek için 2 ay öncesinden 2 ay sonra ayrılacağımı belirttiğimde kıdem tazminatımı alabilmem için bir sebep veya bir neden belirtmeli miyim?  Şimdiden teşekkür ederim. Ö. Yıldız

Cevap
1- SGK’dan kıdem tazminatı alabilir yazısını aldıktan sonra kimi işyerleri ihbar süresi kadar bekletiyor. Kimisi de yazıya istinaden hemen iş akdini sonlandırıyor. İşvereniniz ihbar süresi kadar bekletirse 3 yıl üzeri çalışmalar için 56 günlük yani 8 haftalık ihbar süreniz olacaktır. Bu yazı kısmi emeklilik şartlarını yerine getirdiğiniz için zorunlu bir durum olduğu için ihbar süresi beklenilmemesi gerekiyor.

2- Önceki tazminatınız önceki işyerinizle alakalıdır. Şimdiki işyerinizde ne kadar kıdeminiz var ise o kadar kıdem tazminatı alırsınız. Önceki işyerinden aldığınız kıdem tazminatı yeni işyerini bağlamaz.

3- İllaki bir dilekçe verecekseniz, Kurumdan evrağı alacağınız tarihi dilekçede belirterek ……….. tarihte kısmi emeklilik şartını yerine getireceğimden dolayı ………. tarihte kurumdan kıdem tazminatı alabilir yazısını işyerinize getirdiğim tarihi itibari ile iş akdimin kıdem tazminatımın ödenerek sona erdirilmesi şeklinde bir dilekçe yazılabilir.

Benim görüşüm ise kıdem tazminatı alabilir yazısını aldıktan sonra bu işlemlere başlamanız olacaktır.

Devamını Oku

Birden fazla sigorta girişinin, gün sayısına katkısı olur mu?

Sosyal Güvenlik kategorisine 6 Mart, 2014 tarihinde eklendi, 593 defa okundu

06Soru
Merhabalar, üçüncü çocuğa vergi indirimi var mı varsa ne kadar? Bilgilendirirseniz sevinirim Y. Genç

Cevap
Asgari geçim indiriminden 3. çocuk için yüzde 5 tutarında faydalanabilirsiniz.

Soru
Merhabalar, işyerinde çalışan personelden istenen testler için gezici labaratuvar hizmeti varmış. Bu konu hakkında bilgi alabilir miyim?  K.Yıldız

Cevap
Bazı işverenler bu hizmeti gezici araçlarla hizmet veren firmalara yaptırabiliyorlar. Akciğer filmi, kan testi gibi.. Datalab, İSEM bu firmalardan birkaçıdır. Detaylı olarak da araştırabilirsiniz.

Soru
Merhaba, 17 Şubat 2014 tarihinde Almanya merkezli yabancı bir şirketin İstanbul irtibat bürosunda çalışmaya başladım. Gelir vergisinden muaf olduğum için gelir vergisi hesaplanmıyor. Bu durumda brüt ücretimde bir değişme olur mu? Asgari ücret hesaplamam nasıl olacak? Gelir vergisinden muaf olduğum için asgari geçim indiriminden (AGİ)  faydalanabilecek miyim? Bekarım,  faydalanıyorsam AGİ ne kadar olacak? Teşekkür Ederim. S. Karamanoğlu

Cevap:
Asgari ücretten çalışıyorsanız ve gelir vergisinden muafsanız, gelir vergisi dilimine göre yüzde 15′lik vergi hesaplanmayacaktır. Gelir vergisi hesaplamadığı takdirde AGİ’den faydalanamazsınız.

Soru
Merhaba, ben üniversite hastanesinde taşeron firmada hemşire olarak Temmuz 2012 tarihinden itibaren çalışmaktayım. 28 Şubat 2014 itibariyle sağlık yüksekokulunda staj eğitmenliği için görevlendirildim. İkinci bir iş ve sigorta girişi yapılmasının benim sigortalı gün sayıma etkisi nasıl olacak? Asıl işim olan üniversite hastanesindeki hemşirelikteki gün sayım mı geçerli olacak yada ileride emekliliğime bir dezavantajı olur mu? Bilgilendirirseniz sevinirim. E.Yönden

Cevap:
Birden fazla sigortalılığınızın sigorta gününüze artı bir katkısı olmayacaktır. Yani ayda 40 gün sigortanız yatıyorsa 30 gün üzerinden dikkate alınır. Emeklilik hesabında ödenen kazançların ise hepsi dikkate alınıp oran üzerinden hesaplama yapılmaktadır.

Soru
İzmir’de fırın işçisiyim. 15 aydır maaşımıza zam ve mesai ücretlerimi alamıyorum. Yeni yapılan zammı da ben kabul etmedim. Çıkışım istedim, vermiyor. Maaşım asgari ücretten gösteriliyor. Bu durumda ne yapabilirim. Teşekkür ederim. H.A. Kaptan

Cevap:
Mağduriyetinizle ilgili Alo 170′e şikâyette bulunabilir ya da en yakın sigorta müdürlüğü, iş kurumuna dilekçenizi verebilirsiniz.

Devamını Oku

Aile zammından SGK primi kesilir mi?

Sosyal Güvenlik kategorisine 1 Mart, 2014 tarihinde eklendi, 621 defa okundu

İşverenlerin aile yardımı adı altında işçilerine ödedikleri tutardan sigorta pirimi kesilir mi?

Konu ile ilgili tarafıma ulaşan bu soruya yönelik olarak detaylı bilgi verme gereğini duydum.

Sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak kazançların aylık tutarının tespitinde nazara alınmayacak olan tutarlarının tespitine ilişkin tebliğe göre;

Sigortalılara aile zammı adı altında yapılacak ödemelerin, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olarak çalışmaması ve buralardan gelir veya aylık almaması durumunda, her yıl belirlenen aylık asgari ücretin yüzde 10′u oranındaki tutarının aylık sigorta primine esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmaması, dolayısıyla söz konusu miktardan sigorta primi kesilmemesi uygun görülmüştür.

Buna göre;

01.01.2014-30.06.2014 tarihleri arasındaki aile yardımı SGK prim muafiyeti: 107,10(1.071x%10)

01.07.2014-31.12.2014 tarihleri arasındaki Aile yardımı SGK prim muafiyeti: 113,40 (1134x%10)

Aile yardımının verildiği tutarın geçerli olduğu dönemdeki asgari ücretin yüzde 10’u kadarlık tutar SGK priminden muaf tutulmuştur.

Devamını Oku

Şubat bordro hesabında SGK günü nasıl hesaplanır?

Sosyal Güvenlik kategorisine 20 Şubat, 2014 tarihinde eklendi, 840 defa okundu

Şubat ayının girmesi ile birlikte şubat bordrolarının da nasıl yapılacağına dair her sene bir keşmekeşe girilmektedir. Tarafıma gelen yoğun sorulara istinaden şubat ayı çıkmadan ve şubat bordrolarını yapmadan önce bilgi mahiyetinde şubat bordro üzerinde biraz bilgilendirme yapmak istedim.

PRİM GÜN SAYISININ HESAPLANMASI;

2016 yılında Şubat ayı 29 gün çekmektedir. Şubat ayı içerisinde çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları ayın kaç çektiğine bakılmaksızın 30 gün üzerinden hesaplanarak sisteme girilecektir.

Örnek: A sigortalısının özel sektör işyerinde Şubat ayının tamamı için ücret almaya hak kazanması halinde prim ödeme gün sayısı 30 gün üzerinden dikkate alınacaktır. Şubat ayı 29 çekmesine rağmen tam çalışması olan A sigortalısının prim günü 30 gün olarak kayda alınacaktır.

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE İŞE BAŞLAYAN SİGORTALININ PRİM ÖDEME GÜN SAYISI;

Şubat ayının ilk gününde işe giren ve o ay tam çalışan sigortalı personelin ayın diğer günlerinde tam çalışması olması halinde prim gün sayısı 30 gün üzerinden işleme alınacaktır.

Örnek: A ltd.Şti işyerinde 01.02.2016 tarihinde aylık ücretli işçi olarak işe başlatılan bir sigortalı 29.02.2016 tarihinde işten çıkmıştır. Ayrıca şubat ayında önceden gelen sigortalılığı bulunan diğer bir işçi de 29.02.2016 tarihinde işten çıkmıştır. Bu sigortalıların ilgili ayda Kuruma bildirilmesi gereken prim ödeme gün sayıları nasıl hesaplanacaktır?

Kural olarak sigortalıların işe girdiği ve işten çıktığı aylarda prim ödeme gün sayısı hesaplanırken değerlendirme 30 gün üzerinden değil, ilgili ayın kaç günden oluştuğuna bakılarak hesaplama yapılır. Şubat ayı 2016 yılında 29 günden oluşmaktadır. Ancak sigortalılardan ilki ayın ilk günü işe başlamış ve aynı ayın son günü işten çıkmış olması nedeniyle, diğer sigortalının da ayın son günü işten çıkmış olması nedeniyle, ilgili ayın kaç günden oluştuğuna bakılmaksızın bu sigortalıların prim ödeme gün sayısı 30 gün olarak Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

ŞUBAT AYINDA EKSİK GÜN BİLDİRİMİ BULUNMASI DURUMUNDA PRİM GÜN SAYISI HESABI;

Şubat ayında herhangi bir sigortalının istirahat raporlu olması, ücretsiz izinli olması veya eksik gün bildirimine imkan veren diğer bir nedenle ayın bazı günlerinde işe devam edememesi durumunda, eksik günler 30 günden değil 29 günden eksiltilerek prim ödeme gün sayısı belirlenir.

Eksik çalışma günlerinin 30 günden değil de 29 günden eksiltilmesinin nedeni, eksik gün bildirimi bulunan ayların, prim ödeme gün sayısı bakımından ay içinde işe giriş veya işten çıkış olan aylarla aynı durumda kabul edilmesidir. Eksik gün bildirimi nedeniyle ay bütünlüğü bozulmakta ve eksik gün bulunan aya özgü olmak üzere sigortalılar, günlük çalışma esasına göre (yevmiye ücretli) çalışıyormuş gibi kabul edilerek ayda kaç gün çalışılmış ise bu gün sayısı üzerinden prim gün sayısına tabi olmaktadırlar.

Örnek:  A Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ünvanlı işyerinde iki yıldır çalışmakta olan bir sigortalı 2016 yılı Şubat ayında sekiz gün ücretsiz izine ayrılmıştır. Bu sigortalıların Şubat ayında Kuruma bildirilmesi gereken prim ödeme gün sayısı, Şubat ayını oluşturan yirmi dokuz günden ücretsiz izin kullanılan sekiz günün eksiltilmesi sonucunda yirmi bir gün olarak Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

Devamını Oku