Part- time çalışanların hafta tatili hakları nasıl işlemektedir?

Sosyal Güvenlik kategorisine 14 Mayıs, 2018 tarihinde eklendi, 1.138 defa okundu

Part-time çalışma dediğimiz kısmi süreli çalışan işçilerin çalışma şartlarıyla ilgili kimi zaman tam süreli çalışan işçilere göre farklı bir uygulama olup olmadığı gündeme gelmektedir.

11

Gündeme gelen bu konular ise mevzuatta kısmi süreli çalışanlarla ilgili net olarak hükümlerin olmamasından dolayı oluşmaktadır. Bu gibi ikilemlerin önüne ise yargı kararları doğrultusunda geçilmektedir.

 Hafta tatiline hak kazanılması için işçinin bir haftanın 6 günü çalışması esastır. Haftanın 6 günü çalışan işçinin 24 saat dinlenmesi kanunda da öngörülmüştür.(İş Kanunu 46. Madde) İşçilerin haftalık çalışma süresi ise yine kanunda haftalık 45 saat olarak düzenlenmiştir. Bu haftalık 45 saat bir haftada eşit olarak bölünebileceği gibi, tarafların anlaşması ile hafta içerisinde çalışılan günlere günde 11 saati geçmemek üzere dağıtılabilir.

Hafta tatiline hak kazanmada çalışılmadığı halde çalışma süresinden sayılan bazı zamanlar da hesaba dahil edilir. Kanundan veya sözleşmeden doğan tatil günleri, evlenmelerde üç güne kadar, ana, baba, eşin, kardeş veya çocukların ölümünde üç güne kadar verilmesi gereken izin süreleri ile bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinler ile hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri çalışma süresinden sayılmaktadır.  Genel hatlarıyla bir aktarım sağladıktan sonra makalemizin esas noktasını oluşturan kısmi süreli-part-time çalışanların hafta tatili ile ilgili detaylarına değinmek istiyorum.

Kanunda hafta tatiline hak kazanmak için haftalık çalışma süresinin doldurulması gerektiğine dair yorumları kanunun 63.ncü maddesinden çıkarabiliyoruz. Lakin kısmi süreli çalışanlarla ilgili haftalık 45 saati dolduramayacakları da aşikârdır. Bu gibi bir durumda kısmi süreli çalışanın durumunu yine kanunda net olarak yazılmadığından farklı farklı yorumların ve farklı farklı görüşlerin belirtildiğini görmekteyiz.

Öncelikle haftada 45 saat çalışmayan kısmi süreli işçi haftalık tatiline hak kazanır mı? Bunu irdelemek lazım. Kanunda hafta iznine hak kazanmak için 45 saat çalışılması esastır. Lakin birde kısmi süreli çalışanın tam süreli çalışana göre farklı bir ayrıma tabi tutulamayacağı da kanunda açıkça belirtilmiştir.(İş Kanunun “kısmi ve tam süreli iş sözleşmesi” başlıklı 13’üncü maddesinde “kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin kısmi süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz”) maddenin devamında yer alan “kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreyle orantılı olarak ödenir” ifadesi kısmi süreli çalışan işçilerde hafta tatili ücretinin ne şekilde hesap edileceğine ilişkin bilgi vermektedir.

Haftalık 45 saat çalışan işçi 7,5 saat hafta tatili ücreti kazanmaktadır. 45/6:7,5 saat. Bu örnekten yola çıkılaraktan kısmi süreli çalışan bir işçinin de hafta tatili hakkı, ya da hafta tatili ücretini bulmak zor olmayacaktır. Hafta da 30 saat çalışan işçide ; 30/6:5 saat hafta tatili kullanabilecektir.

Yukarıda yazdıklarımdan yola çıkılaraktan; Kanun gereği de kısmi süreli çalışanın, tam süreli çalışana göre farklı işleme ve uygulamaya tabi tutulamayacağı açıkça belirtilmiştir. Bu kanun maddesini de yorumlarsak kısmi süreli çalışanın hafta tatili hakkından mahrum edilmemesi gerektiğini söyleyebiliriz. Kısmi süreli çalışanın kanunen haftalık çalışma saatinin en az 30 saat olması gerektiğini unutmamak gerekir. 45/3*2: 30 saat.

 

Etiketler : , , , , , ,
Yorumlara Kapalı