Raporlu işçinin kıdem tazminatından kesinti yapılır mı?

Sosyal Güvenlik kategorisine 21 Ekim, 2017 tarihinde eklendi, 3.107 defa okundu

Bu haftaki yazımız işçilerin çok sık karşılaştığı raporlu olunan sürelerin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınıp alınmayacağıdır. İşverenlerde çoğu zaman raporlu olan işçilerinin kıdem tazminatını hesaplarken bu hataya düşüyorlar. Detayı yazımda;

Raporlu işçinin kıdem tazminatından kesinti yapılır mı

İşçilerin kıdeme esas süre hesabı yapılırken, ilk işe başlama tarihi ile işten çıktığı süredeki Yıl-Ay-Gün hesabına bakılmaktadır.

İşçiler kimi zaman yıl içinde rahatsızlıklarından dolayı rapor almakta, bu alınan raporları da işverenlerin işçilerin kıdem tazminatlarını hesaplarken işçinin kıdeme esas süresinden düştüğünü görmekteyiz. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki; İşçinin istirahat süresinin altı haftayı aşmayan kısmının kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gerekmektedir. Örnekle pekiştirelim; 01.01.2014 tarihinde işe başlayan “A” işçisini işveren 31.12.2016 tarihinde işten çıkarmıştır. Bu işçinin 2016 yılında 5 haftalık bir raporu vardır. İşveren bu örnekteki işçinin kıdeme esas gününü hesaplarken 2016 yılında almış olduğu 5 haftalık raporu kıdem gününden düşmemelidir. Dolayısı ile “A” işçisinin kanuni kıdem tazminatı hesaplanırken; 01.01.2014-31.12.2016 tarihleri arası kesinti yapılmadan dikkate alınmalıdır.

İşten çıkan işçinin kullanmadığı yıllık izin süresi, işten çıkarken ücrete dönüşür!

İşten çıkan işçinin de çoğu zaman hak ettiği halde kullanmadığı yıllık izin süresi kadar yıllık ücreti izin ücretini alma hakkı bulunmaktadır. İşverenler işten çıkardığı yada istifa ederek işten ayrılan işçisinin hak edipte kullanmadığı bir yıllık izin söz konusu ise, işçinin kullanmadığı yıllık izininin ücretini işçinin son bordrosuna Yıllık İzin ücreti olarak eklemesi gerekmektedir. 4857 Sayılı İş Kanununun 59. Maddesinde; İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde  işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti  üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. denilmektedir.

Sonuç olarak; İşçilerin aldıkları raporların 6 haftayı aşmaması halinde bu süre kıdeme esas hesaplamada çalışılmış süreler gibi dikkate alınmalı, işçinin işten çıkması gibi bir durumda hak edipte kullanmadığı bir yıllık izin hakkı varsa, işçinin kullanmadığı yıllık izin günü kadar yıllık izin ücreti işçinin bordrosuna eklenip işçiye ödenmelidir.

Etiketler : , , ,
Yorumlara Kapalı