Sefer görev emri ile askere alanın işçinin hakları nelerdir!

Sosyal Güvenlik kategorisine 12 Haziran, 2017 tarihinde eklendi, 4.119 defa okundu

Askerlik sebebiyle işten ayrılmak zorunda olan işçinin, çalıştığı işyerinde  en az bir yıllık çalışması olması halinde işten çıkarken kıdem tazminatı alabilmektedir. Bu şekilde çıkış süreçlerinde ihbar tazminatı ödenmemektedir.Sefer gorev emri ile askere alınan iscinin haklari nelerdir

İnternet sitemden gelen bir soru üzerine bu yazıyı yazmaktayım. Zira işçi zamanında zorunlu askerlik görevini yapmış olmasına rağmen seferberlik görev emri olduğu için 25 gün süreyle askere alınacağını ve bu askerlik sebebiyle işyerinden çıkışı olacağı için kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmayacağını sormuştur.

İş Kanunu kapsamında seferberlikle ilgili kanunda farklı bir uygulama içeriği geçmemektedir. Yani seferberlikte bir nevi askerlik olduğu için bu kapsamda değerlendirilmelidir.  Dolayısıyla İş Kanunu yorum ilkesi gereği bu işçi seferberlik kapsamında askere alınıyorsa, bu durumun normal askerlikten farklı bir işleyişe maruz bırakılacağıyla ilgili aksi bir durum olmadığı için işçiye talebi halinde kıdem tazminatının da verilmesinin doğru olacağını düşünüyorum.

İş Kanununun 31. Maddesinde ;

Askerlik ve kanundan doğan çalışma

MADDE 31. – Muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya herhangi bir sebeple silah altına alınan veyahut herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan işçinin iş sözleşmesi işinden ayrıldığı günden başlayarak iki ay sonra işverence feshedilmiş sayılır.

İşçinin bu haktan faydalanabilmesi için o işte en az bir yıl çalışmış olması şarttır. Bir yıldan çok çalışmaya karşılık her fazla yıl için, ayrıca iki gün eklenir. Şu kadar ki bu sürenin tamamı doksan günü geçemez.

İş sözleşmesinin feshedilmiş sayılabilmesi için beklenilmesi gereken süre içinde işçinin ücreti işlemez. Ancak özel kanunların bu husustaki hükümleri saklıdır. Bu süre içinde iş sözleşmesinin Kanundan doğan başka bir sebebe dayanılarak işveren veya işçi tarafından feshedildiği öteki tarafa bildirilmiş olsa bile, fesih için Kanunun gösterdiği süre bu sürenin bitiminden sonra işlemeye başlar. Ancak iş sözleşmesi belirli  süreli olarak yapılmış ve sözleşme yukarıda yazılı süre içinde kendiliğinden sona eriyorsa bu madde hükümleri uygulanmaz.

Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye üç aylık ücret tutarında tazminat öder.

Bu madde kapsamında da görüleceği üzere işçi her ne çeşitle askere alınırsa alınsın askerlik sonrasında iki ay içerisinde işverene tekrar işe başlamak istediğini belirtmesi halinde pozisyonunda boşluk varsa derhal, boşluk olmaması halinde ise ilk fırsatta pozisyon kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Etiketler : , , , ,
Yorumlara Kapalı