Asgari Ücret Destek Tutarı Hk.

Soru & CevapCategory: Sosyal GüvenlikAsgari Ücret Destek Tutarı Hk.
Metin sordu 2 sene önce

Merhabalar;
Kasım/2016 ayına ait 09.01.2017  tarihinde Sgk ya Ek-İptal verdik.Bu Ek-İptalden doğan prim ve idari para cezalarını ödemiş bulunmaktayız. Sigorta müdürlüğündeki memurlar bu Ek-İptalden dolayı 6661 sayılı asgari ücret destek tutarından faydalanamayacağımızı belirttiler.Böyle bir şey söz konusu olabilir mi?  Aralık/2016 dönemine ait sgk bildirgesinden doğan tutarı ödeyeceğimiz zaman teşvikten faydalanamayacak mıyız?Aynı zamanda biz alt taşeronuz biz faydalanamadığımız gibi ana firmada teşvik den yararlanamayacak mı?

1 Cevap
Taner ÖZDEMİR İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı cevaplandı 2 sene önce

Merhaba,
Durumunuzu Genelgenin 3.3.4. Çalıştırdığı Kişileri Sigortalı Olarak Bildirmemesi veya Bildirdiği Sigortalıları Fiilen Çalıştırmaması maddesinde kurum işlemiştir. Bunu da örnekle belirtmiştir.
Örnek 40: 01.03.2016 tarihinde tescil edilen (A) işyeri işverenin 2016 yılı Mart ayında (B) sigortalısının prime esas kazanç tutarını eksik bildirdiğinin 31/08/2016 tarihinde tespit edildiği varsayıldığında, işveren 2016/Marl ayı ve takip eden aylar için aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen tüm sigortalılardan dolayı destekten yararlanamayacak olup; ilgili ay/aylarda destekten yararlanılmış olması halinde, yararlanılan destek tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden geri alınacaktır.
Alt işverenlerin Kuruma borçlarının bulunması veya çalıştırdığı sigortalıların prime esas kazanç tutarlarım eksik bildirdiğinin, sigortalılarını kayıt dışı çalıştırdığının yada bildirdiği sigortalının Hilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde, alt işverenin Kuruma olan yükümlülüklerinden dolayı asıl işverenin müteselsilen sorumluluğunun olması nedeniyle ilgili alt işverenler ile asıl işveren de destekten yararlandırılmayacaktır. Buna karşın diğer alt işverenler destekten yararlanmaya devam edecektir.
Asıl işverenlerin alt işverenleriyle, alt işverenlerin ise birbirleriyle destekten yararlanmak için istihdamın kaydırılması şeklinde muvazaalı işlem yaptıklarının anlaşılması halinde bu işveren ve alt işverenler hakkında asgari ücret desteğine ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.