bir-soru

serdal sordu 1 sene önce

taner bey kolay gelsin    aynı anda iki işyerinde gösterilsem aynı günlerde herhangibir vergi doğar mı ücret vergisi

1 Cevap
Taner ÖZDEMİR İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı cevaplandı 1 sene önce

Birden  fazla  işverenden  ücret  alan  ve  birden  sonraki  işverenden  aldıkları ücretlerin toplamı Gelir Vergisi Kanununda yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer  alan  tutarı  (2017  yılı  için  bu  tutar 30.000 TL’dir.)  aşmayan  mükelleflerin, tamamı  kesinti  yoluyla  vergilendirilmiş  ücretleri  yıllık  beyanname  ile  beyan
edilmeyecektir.  Ancak,  birden  sonraki  işverenden  alınan  ücretlerin  toplamı 30.000 TL’yi aşması durumunda, ücretlerin tamamı (ilk işverenden alınan ücret de dahil olmak üzere) yıllık beyannameye dahil edilecektir. Birden fazla işverenden
ücret alınması halinde, birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı ücretli tarafından serbestçe belirlenecektir. 30.000 tl brüt ücretin toplamıdır.