İhaleli işlerde SGK dosya kapatma

Soru & CevapCategory: Sosyal Güvenlikİhaleli işlerde SGK dosya kapatma
Fatih sordu 1 sene önce

Merhaba Taner Bey,
Firmamız, 26.10.2016 tarihinde iş yeri teslimi alarak bir inşaata başlamış, ve 11.12..2017 tarihi itibariyle geçici kabulu onaylanmıştır. Kurum eksikliklerin çıkabileceğini söyleyip 1 hafta daha dosyanızı kapatmayın derler. 18.12.2017 tarihine kadar.
Benim Sormak istediklerim;
1- Geçici Kabul tarihi burada 11.12.2017 mi 18.12.2017 mi?
2- Yukarıdaki geçici kabul tarihlerden sonra halen eksiklik çıkarsa işçi çalıştırmamız da bir sakınca var mıdır?
3- Asgari işçilik hesaplarımıza göre tam olarak bildirilmiştir. 
cevabınız için teşekkürler. 
 
 
 

1 Cevap
Taner ÖZDEMİR İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı cevaplandı 1 sene önce

Geçici kabul itibar tarihi
          MADDE 8 – (1) Yüklenicinin, taahhüdündeki işi sözleşmesinde veya idare tarafından verilen en son süre uzatım kararında öngörülen iş bitim tarihinde tamamladığı yapı denetim görevlisi tarafından yapılan ön incelemede tespit edilmiş olması şartı ile, kabul komisyonunun iş yerine geç gitmesi ve kabul işlemini geç yapması halinde, kabul tutanağında itibar tarihi olarak işin fiilen bitmiş olduğu tarih gösterilir ve bu tarih, işin geçici kabul tarihi kabul edilir.
          Geçici kabul tutanağının onayı
          MADDE 9 – (1) Geçici kabul tutanağı yetkili makam tarafından onaylandıktan sonra geçerli olur ve geçici kabul yapılmış sayılır.
          Kesin kabul başvurusu
          MADDE 10 – (1) Kesin kabul için öngörülen süre tamamlandığında, yüklenici idareye kesin kabulün yapılması için yazılı olarak başvuruda bulunur.
          (2) Bu başvuru üzerine, yapı denetim görevlisi veya idarece görevlendirilen teknik eleman tarafından yapılan inceleme sonucunda işin kesin kabule uygun bulunması halinde, (Ek–3)’de yer alan “Kesin Kabul Teklif Belgesi” hazırlanır.
          (3) Kesin kabul teklif belgesinin hazırlandığı tarihten itibaren en geç on gün içinde yetkili makamca kesin kabul komisyonu oluşturulur ve durum yükleniciye yazılı olarak bildirilir.
 
Yani; Kurum uygulamasında işyerleri, işin kesin kabulünün veya geçici kabulün noksansız yapılması halinde 506 sayılı Kanunun uygulama alanından çıkarılmaktadır. İhale konusu işlerin geçici kabulünün yapılması, noksansız yapıldığı anlamına gelmemektedir. Zira, geçici kabulün yapıldığı tarihten sonra eksik veya kusurlu işlerden dolayı sigortalı istihdam edilmektedir. Bu nedenle, ihale konusu işlerden dolayı geçici kabulün yapıldığı tarihten sonraki süreye ilişkin işçilik miktarı, Yönetmeliğin 38 inci maddesinin (a) fıkrasına göre yapılacak araştırmada Kuruma bildirilmiş olan işçilik tutarına dahil edilecektir. 

Diğer taraftan, uygulamada, geçici kabulün noksansız olarak veya kesin kabulün yapıldığı tarihlerden sonra da ihale konusu işyeri dosyasından belirli bir süre daha işçilik bildiriminde bulunulmaya devam edildiği görülmektedir. 

Bilindiği gibi, ihale konusu işler ile ilgili olarak işin bitiş tarihinden sonra şantiyenin sökülmesi, malzemelerin toplanması, nakliyesi, bekçi çalıştırılması gibi işler için de muayyen bir süre sigortalı istihdam edilebilmektedir. 

Bu durumda, söz konusu işlerden dolayı ihale konusu işyeri dosyasından makul bir süre için yapılan bildirimler kabul edilecek ve işyeri, bu defa en son sigortalı çalıştırılan tarih itibariyle kanun kapsamından çıkarılacak, ancak geçici kabulün noksansız yapıldığı veya kesin kabul tarihinden sonraki süreye ilişkin bildirimlerin yapılacak araştırmada Kuruma bildirilmiş olan işçilik miktarına dahil edilmeksizin işlem yapılacaktır.