İş verenim bana sürekli kendi işim dışında görevler yüklüyor. Yapmak istemiyorum.

Soru & CevapCategory: Sosyal Güvenlikİş verenim bana sürekli kendi işim dışında görevler yüklüyor. Yapmak istemiyorum.
Ziyaretçi sordu 4 sene önce

Taner Bey, Ben özel bir firmada sekreter olarak çalışmaktayım. Patronumun başka iş ilişkilerinden oluşan fuar ya da yemekli organizasyonları da oluyor. Bu tip yerlerde bana da görev veriyor. Önceleri rica ederek çağırıyordu şimdilerde ise etkinliğe 1saat kala emri vaki bir şekilde gelmemi zorunlu kılıyor. Bu durumda hakkımı nasıl savunabilirim. Yardımcı olabilir misiniz?
 
sude sezgin

4 Cevap
Taner ÖZDEMİR İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı cevaplandı 4 sene önce

İş yerlerinde iş tanımları işçilere tebliğ edilir ve işçiler iş tanımları ölçütünde işleri gerçekleştirirler. İş tanımının yanında işverenin vereceği diğer görevleri de yerine getirir denilmektedir. Sizin yazılı bir iş sözleşmeniz ya da görev tanımınız olmasa bile iş tanımı bellidir. Gelelim diğer emrivaki olarak verilen işlere…4857 sayılı İş kanununun 24. maddesi işçilerle ilgili haklı sebeple fesih hakkını verir. Bu maddelerde de size çok uyan bir madde olduğunu söyleyemem. Eğer ki yine de işten çıkmayı isterseniz 17. maddeye göre ihbar süreniz dahilinde işten ayrılmak istediğinizi beyan edersiniz ve ihbar süresi sonunda iş akdinizi tazminatsız tek taraflı fesh edebilirsiniz.
 

Taner ÖZDEMİR İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı cevaplandı 4 sene önce

Benim işimi ne kadar bilip bilmediğimi sorgulamak size düşmedi. Konuyla ilgili durumunuzu arz ettiniz bende sizin tazminatlı olarak bir çıkış talep edemeyeceğinizi belirttim. Burada sorduğunuz soru o kadar kapsamlı bir durumdur ki sizin bahsettiğiniz iki cümle ile bu durum anlaşılamamaktadır. İş tanımınızda sağa sola şeklinde tabir ettiğiniz ifadeyi de anlamış değilim. Sağa sola gitmek iş tanımınızda varsa tabi ki sağa sola gideceksiniz. İş tanımında bu şekilde bir tanımlama yoksa ki olacağını da düşünmüyorum bu sefer 24. maddeyi detaylı incelemek için maddeleri aşağıda sıralıyorum. Daha detaylı bir bilgilenme istiyorsanız telefonumdan arayıp ücret mukabilinde size daha detaylı bir yönlendirme yaparım ve o zaman bu işi bilip bilmediğimi anlarsınız.

İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı
MADDE 24. – Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:
Sağlık sebepleri:
a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.
b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.
Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:
a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.
b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.
c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa.
d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.
e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,
f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa

Ziyaretçi cevaplandı 4 sene önce

İlgilniz için teşekkürler Taner Bey, telefon ile size ulaşarak konuyu detaylarıyla anlatarak bir çözüm yolu bulabileceğimi düşünüyorum. İyi günler dilerim.sude sezgin

Edwardtrors cevaplandı 7 ay önce

Hеllo! I’ll tell уоu my mеthоd with аll thе dеtails, as I started eаrning in the Internet frоm $ 3,500 реr dау with the hеlp of sоcial nеtworks reddit and twittеr. In this video уou will find mоre detаilеd informatiоn аnd also sеe hоw many milliоns hаvе eаrnеd thоsе whо hаvе been wоrking fоr а уеаr using my mеthod. I sрecificаllу mаde а videо in this caрасity. Аftеr buying my methоd, уоu will understаnd why: http://knowledge.skema.edu/main/link/link_goto.php?cidReq=MIBGM145&link_id=44&link_url=https%3A//vk.cc/8jfmUx

Cevabınız

18 + 19 =