İşyeri Devri

ÖNDER İŞÇEN sordu 1 sene önce

Taner Bey merhaba,
Mükellefim bir işletmeyi devralmak üzere gerçek kişi devreden ile anlaştı. Mükellefim de gerçek kişi olarak mükellef olacak. Mükellefim işletmenin çalışanlarını da kazanılmış tüm hakları ile devralmak istiyor. Sorularım: 
1. Çalışanlardan bu devre ilişkin muvafakat almam gerekir mi? Gerekirse içeriği nasıl olmalı?
2. Devreden hangi kod ile işten ayrılış bildirgesi gönderecek? 
3. Çalışan kıdem + ihbar isteyip ayrılmak isteyebilir mi? 
4. Devralan hangi kod ile işe giriş bildirgesi gönderecek?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

1 Cevap
Taner ÖZDEMİR İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı cevaplandı 1 sene önce

Merhaba,
Devralan işveren ile işçiler çalışmak istemeyebilir. Böyle bir durumda kıdem tazminatı ve varsa kullanmadığı yıllık izinleri ücrete dönüşür.
Çalışanlar yeni işverenle çalışmak istiyorsa işveren tarafından işçilerin tüm hakları ile devralındığına ve ilk kıdem tarihlerinin bu şahısta da devam edeceğini belirtmesi gerekir. Eski işveren ve yeni devralan şahıs ile işçilerin tüm haklarının yeni işverene haklarıyla birlikte devredildiğine dair bir sözleşme akdedilmesi gerekir(avukattan destek alınmasını öneririm) Bu işlem gerçekten bir devir ise devir bildirgesi verilmesi gerekir. Eğer ki işverenler kendi arasında bir devir gerçekleştirmiş ise ve yeni işveren ayrı bir sgk dosyası açacaksa bu işlem devir anlamı taşımaz. Devir işleminde  işyeri devir bildirgesi vermeniz gerekiyor. Devir bildirgesini devralan işveren verecektir. Dolayısıyla devir işleminde gerçekten bir devir söz konusu ise yeni işyeri sicil dosyası tescil edilmez. Geçmişteki oluşabilecek borçlardan da yeni işverende sorumlu olabilecektir. Yukarıda bahsettiğim gibi , gerçekten bir devir varsa yeni sicil tescil olmaz. Eski sicille devam eder, işçilerin girişlerinin tekrar verilmesi de gerekmez. Devir bildirgesinin 10 gün içinde verilmesi gerekir. Bu süreyi geçirmeyiniz.Süreci uygulamadan önce 01.10.2008 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’NDA İŞYERİ DEVRİ ni incelemenizi öneririm. Devir/intikal tarihinden önceki sürelere ilişkin sigortalı işe giriş/işten ayrılış bildirimi/aylık prim ve hizmet belgesi eski e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresi ile devir/intikal tarihinden sonraki sürelere ilişkin işe giriş/işten ayrılış bildirimi/aylık prim ve hizmet belgesi ise yeni e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresi ile kuruma bildirilecektir. Örnek- (A) işvereni 25/10/2011 tarihinde 15 sigortalısı olan işyerini, (B) işverenine devretmiştir. İşyerini devir alan (B) işvereni işyeri bildirgesini kuruma vermiş, 02/11/2011 tarihinde 5 sigortalı daha çalıştırmaya başlamıştır. Bu durumda devreden işverence 15 sigortalı için işten ayrılış bildirgesi, devralan işverence de işe giriş bildirgesi verilmeyecektir. Ancak sonradan 02/11/2011 tarihinde işe alınan 5 sigortalı için işe giriş bildirgesinin en geç 01/11/2011 tarihine kadar yeni e-sigorta kodu ve şifresi ile kuruma bildirilmesi gerekmektedir.