Sağlık nedeniyle işten ayrılma

Soru & CevapCategory: DiğerSağlık nedeniyle işten ayrılma
kadir sordu 1 sene önce

Merhaba,
İş yerimizde bulunan bir çalışan kimyasalın olmadığı bir ortamda çalışılması yönünde heyet raporu almış. bizim de kimyasal olmayan başka bir çalışma ortamımız bulunmuyor. çalışanda haklarını alarak ayrılmak isteğini bildirdi. Buna istinaden hem ileride sıkıntı çıkmaması adına biz çalışanı başka bir bölümde görevlendirme yapıp çalışanında yapılan değişikliği kabul etmemesi üzerine iş sözleşmesi feshedilmesi yoluna gitmek istiyoruz. Yapacağımız bu uygulama ile iş sözleşmesini işçi mi işveren mi sağlık nedeniyle fesh etmiş oluyoruz. Ya da bunlara gerek kalmadan çalışan direkt bu rapora istinaden sözleşmesini fesh edebilir mi? Her iki durumda da hangi tazminatları alacaktır?

1 Cevap
Taner ÖZDEMİR İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı cevaplandı 1 sene önce

Merhaba,
İş kanunu ve 6331 sayılı İş sağlığı iş güvenliği kapsamında işveren işçinin sağlığını etkileyecek durumların varlığı halinde gerekli tedbirleri ve önlemleri almakla yükümlüdür. İşçinizin bu sebeplerden dolayı işten çıkışını istemesi İş kanununun 24. maddesine göre

  1. Sağlık sebepleri: a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa. maddesi gereğince işçinizin haklı fesih yapma imkanı bulunmaktadır. Bu sebeple iş akdini feshederse kıdem şartları oluşması halinde kıdem tazminatına hak kazanacaktır. İşveren olarak işçinin sağlığını kimyasal olarak etkilemeyecek başka bir çalışma ortamı varsa orada görevlendirebilirsiniz. Lakin yapacağınız bu görevlendirmeyi de işçinin kabul etmesi gerekmektedir. Yapılacak fesihi işveren taraflı yapacaksanız da 25. maddenin sağlık sebeplerinden dolayı yapmanız gerekir ki o zamanda yine kıdem ödemesi olacaktır. Yine bu duruma göre bildirimli fesih işlemini de gerçekleştirebilirsiniz. Bildirimli fesihte de ihbar ve kıdem doğacaktır. İhbar süresini kullandırırsanız sadece kıdem ödemiş olursunuz.

İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olması: Fesih öncesi işçi kural olarak kendi sağlık sebebini gösteren rapor sunmalıdır. Raporun tam teşekküllü bir hastaneden heyet raporu olarak alınması gerekir.
Davacının rapor almadan sağlık sebepleri ile ayrılması nedeniyle sözleşmeyi feshetmesi halinde yargılama aşamasında sözleşmenin feshi tarihinde sağlık sebeplerinin varlığı nedeniyle fesih yapıldığı işçi tarafından ispatlanmalıdır. Mahkemece işçi rapora sevkedilmelidir.