Üniversite Öğrencilerinin Yaz Stajı Ücreti Hk

Soru & CevapCategory: DiğerÜniversite Öğrencilerinin Yaz Stajı Ücreti Hk
Fatih sordu 1 sene önce

İşletmemizde, üniversite öğrencilerinden zorunlu yaz stajı yapanlar var. Zorunlu yaz stajında okullar zaten öğrencilerin sigorta girişlerini yapmaktadır.İşverenler bu öğrencilere yaz stajı için ücret ödemek zorunda mıdır?

1 Cevap
Taner ÖZDEMİR İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı cevaplandı 1 sene önce

Üniversite öğrenimi yapanların tamamı 3308 sayılı Kanun kapsamında değildir. Üniversite öğrencilerinin 3308 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilebilmesi için mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumları olan meslek yüksekokullarında ya da  Teknik Eğitim Fakültesi vb. mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim görmeleri gerekmektedir.
İşletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir.
Buna karşın, işletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının 20 ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, 20 az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı ücret ödenemez .
Bu kişilere , liselerdeki stajyer dediğimiz öğrencilerle, mesleki eğitim öğrenimi gören üniversiteli stajyer öğrencilere, işyerinde 20 ve üzerinde personel çalışıyor ise asgari ücretin net tutarının %30 undan, 20 az personel çalışıyor ise % 15’ inden daha aşağı ücret ödenemez.
3308 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan stajyer öğrencilere, örneğin; işletme,iktisat,kamu yönetimi  vs bölümü öğrencilerine üniversiteleri tarafından staj yaptırılması uygun görülse dahi bu öğrencilere staj yaptıklarından dolayı ücret ödemesi zorunlu değildir. Ancak işletmeler dilerse bu nitelikteki stajyerlere de ücret ödeyebilir.
Meslek liselerinde öğrenip görüp işletmelerde staj yapan öğrenciler, üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim bölümlerinde okuyan öğrenciler (zorunlu ya da üniversiteleri tarafından zorunluluk haricinde staj yaptırılanlar dahil), 3308 sayılı Kanun kapsamına girdiklerinden bunlara ücret ödenmesi zorunludur. Yani mesleki olarak bir bölümde okuyup mesleki olarak bir staj görüyorsa ücret ödenmesi zorunluluktur.