Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenen çeşitli iş kollarına ait asgari işçilik oranlarını gösterir tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ!

Sosyal Güvenlik kategorisine 26 Mayıs, 2017 tarihinde eklendi, 492 defa okundu

27.05.2017 tarihli Resmi Gazetede SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞ KOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ yayınlanmıştır.

çeşitli iş kollarına ait asgari işçilik oranlarını gösterir tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ

MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösteren Tebliğin Ek-1’inde yer alan liste ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Çeşitli İş kollarına ait Asgari İşçilik Oranları listesi 2017 TIKLAYINIZ

Etiketler : , , ,
Yorumlara Kapalı