Taşeron işçilerinin Yıllık izin hakları Resmi Gazete ile değişti!

Sosyal Güvenlik kategorisine 18 Ağustos, 2017 tarihinde eklendi, 3.754 defa okundu

18.08.2017 tarihli Resmi Gazete ile YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK değişmiş oldu.

Taşeron işçilerinin Yıllık İzin hakları Resmi Gazete ile değişti

Malum önümüz Kurban Bayramı ve çoğu işçi tatil planlarını hem bayram tatili hem de yıllık izinlerini kullanarak uzun bir tatil yapacak. İşte yazımız tamda bayram öncesi yıllık izin kullanacakları yakından ilgilendiriyor.

Önceki Yıllık İzin yönetmeliğindeki yıllık izin kullanma esaslarına bir göz atalım.

4857 sayılı İş Kanununun 56. maddesinin, 25.04.2016 tarihine kadar yürürlükte olan 3. fıkrasında, yıllık izinlerin bölünmesine ilişkin olarak: “… 53’üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir” denmişti.

Daha sonra ;

TBMM tarafından, 14.04.2016 tarihinde kabul edilen ve 26.04.2016 tarihinde, 29695 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve yayımı tarihi itibari ile yürürlüğe giren 6704 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 16. maddesi ile 4857 sayılı Kanunun 56. maddesinin 3. fıkrası: … 53’üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilir” şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklikten sonra yıllık izinler yine bir parçası 10 günden az olmamak üzere 10+1+1+1+1 şeklinde yani 5 parça halinde kullanabileceği kanun maddesinden anlaşılmaktaydı.

18.08.2017 tarihi itibariyle Yıllık izin sil baştan!

18.08.2017 tarihi itibariyle Yıllık izin yönetmeliği aşağıdaki şekilde değişmiştir.

YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/3/2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “en çok üçe bölünebilir.” ibaresi “bölümler halinde kullanılabilir.” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Sonuç olarak; Bu yönetmelikten yola çıkılarak Yıllık izinlerin bölümler halinde yine kullanılabileceği tekrar belirtilmiş ve Alt işverende çalışan taşeron işçilerinin, taşeronları değişmiş olsa bile yıllık izin kullanma esaslarında yıllık izin hak etme süreleri bakımından Aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır denilmektedir.

Örnek: Yüklenici ‘A’ firması 01.01.2015 tarihinde almış olduğu işi başka bir ‘B’ alt işverene yaptırma kararı almış ve Mehmet beyde burada çalışmaya başlamıştır. ‘B’ alt işverenin de bu işçi 9 ay sonra bitmiştir. Mehmet bey daha sonra yine ‘A’ firmasının diğer taşeronu olan ‘C’ alt işvereninde işe başlamış ve burada da 5 ay çalışmıştır. Mehmet bey 18.08.2017 tarihli Yeni yıllık izin yönetmeliği gereğince ‘C’ alt işverenin de yıllık izin hakkı elde etmiş olmaktadır. Yüklenici esas işveren ise bu yıllık izinlerin kullanılma durumlarını kontrol etmekle yükümlüdür. Alt işveren Mehmet beyle ilgili yıllık izin evrağının bir nüshasını Asıl işverene vermek zorundadır.

Etiketler : , , , , , , ,
Yorumlara Kapalı